Laksefiske i Orkla

Laksefiske i Orkla

Orkla er en av Norges mest populære elver for laksefiske. Elven kan tilby et variert fiske for både store og små. Av landets lakseelver er Orkla selve flaggskipet, og det som trekker flest fiske turister til bygdene.

Kanalhølen ligger på Svorkmo, som er 18 km fra utløpet i Trondheimsfjorden. Lengden er 1000 meter med tosidig fiske. Det tilbys eksklusiv utleie av valdet fra 3 til 6 dager. Passer best for fiske med flue, sluk og mark.

Litt informasjon om Orkla

Orkla er en av Norges beste lakseelver, med ei lakseførende strekning på 88 km gjennom kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu. Fangststatistikken viser at det i normale sesonger landes omkring 25 tonn, noe som i flere år har ført Orkla opp på pallplass blant landets lakseelver. Orkla er ellers kjent som ei elv hvor det virkelig er mulig å få storlaksen på kroken. Nesten årlig tas laks på over 20 kilo, og de største ruggene hogger gjerne på kroken i løpet av de første ukene i juni. Senere på sommeren er det normalt godt innsig av smålaks og mellomlaks. Mange foretrekker av den grunn et spennende fiske de siste ukene i august.

Elva er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Orkla er en storlakseelv der fisket hovedsakelig foregår fra land. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni, mens smålaksen kommer tidlig i juli. Da er det oftest mye laks i hele elvas lengde. Orkla er middels stor med både djuphøler og lette stryk, noe som gjør at den passer for all slags redskap. Elva er regulert, slik at vi har en stabil vannføring og er sikret brukbart med vann selv i  tørkeperioder. Minstevassføringen er på 20 kbm/sek.I sesongen finner du daglig oppdatert laksebørs, fangstbilder, vannføring og temperaturer på orklaguiden.com. Der finner du også oversikt over fiskemuligheter og overnatting i tillegg til annen informasjon om elva og dalføret rundt.

Snittvekt laks:                      5,3 kg
Lakseførende strekning:    88 km
Middelvannføring:              20- m3/sek

Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele elvas lengde.

Orkla er regulert

De 5 kraftverkene i Orkla ble bygd i årene 1978-85. Utbyggingen har ført til at enkelte områder i elva er fredet for laksefiske. Laksefiskerne og andre som ferdes langs vassdraget bør være oppmerksom på at vannstanden raskt kan stige.