Valdet Kanalhølen

Valdet Kanalhølen

Fiskevaldet har en naturlig inndeling i tre adskilte høler. Valdet starter ved Svorkmo bru øverst i elva, og her starter Stasjonshølen. I Stasjonshølen fiskes kulpen fra vestsiden. Elven her starter med et stryk som går over i en slak venstresving inn i en rolig høI. En slak strøm gjennom svingen, og raskest går det mot steinsettingen på motsatt bredde, og her står laksen på normal og liten vannføring. Ved denne hølen ligger også en av gapahukene.

I midten ligger Kanalhølen. Sideelven Svorka renner ut i kulpen ved denne hølen. Det fiskes også her fra vestsiden, og elva har her en fin innstrøm i en dyp, stor og rolig høl. Et meget godt fluestryk som fiskes godt både på stor og liten vannstand. Den andre gapahuken ligger her.

Nederst i elva ligger Skolehølen. Vannet renner her inn i ei renne som fiskes best fra østsiden. Hølen er lettfisket og er et typisk stoppested for storlaks. For den mer erfarne fiskeren er vestsiden av Skolehølen et meget bra sted. Brekket i hølen er en plass hvor laksen ofte stopper opp på vei oppover i vassdraget. Også et meget godt sted for å fiske sjøørret.